icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-people icon-speaker Google review
Scroll downhill
Governance

Corporate governance bij SnowWorld

Informatie over corporate governance bij SnowWorld N.V.

Algemeen

SnowWorld N.V. is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. De aandelen van onze vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze kapitaalverschaffers en staan graag open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons een gewaardeerde gelegenheid om zowel formeel als informeel met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen, waarbij wij altijd terdege rekening trachten te houden met de alsdan gemaakte opmerkingen en gedane suggesties.

Wij zijn van mening dat onze aandeelhouders tijdig en op adequate wijze over de gang van zaken bij de onderneming dienen te worden geïnformeerd.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van SnowWorld onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance.

Goed ondernemingsbestuur is voor SnowWorld een belangrijk uitgangspunt. Een goede verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent SnowWorld aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'practices' minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat SnowWorld, ook op termijn, in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarverslag van SnowWorld wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen SnowWorld afwijkt van de Code.

Klik hier om de Gedragscode van SnowWorld N.V. in te zien.

Klik hier om het Insiderreglement in te zien (onder voorbehoud van actualisering).

Klik hier om het Klokkenluiderreglement in te zien.

Klik hier om het Beleid bilaterale contacten aandeelhouders in te zien.

Het bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Het richt zich daarbij op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Het Bestuur bestaat uit:

  • CEO: W.F.D.M. Hubrechtsen (m / 1971)
  • COO: E. Schelling (v / 1971)
  • CFO: T. Melis (m / 1980)

Statutair bestuurders van de vennootschap zijn:

  • W.F.D.M. Hubrechtsen (m / 1971)
  • E. Haeck (v / 1975)

Klik hier om het Directiereglement in te zien.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts staat zij ook het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De Raad van Commissarissen heeft momenteel de volgende leden:

  • K. Hoffman (m) - voorzitter
  • F. Loncin (v)
  • F. Jurgens (m)
  • L. Doesburg (v)
  • M. Schenk (m)

Klik hier om het Reglement Raad van Commissarissen in te zien.

Statuten

Klik hier voor de meest recente statuten van SnowWorld N.V.

Agenda vergaderingen van aandeelhouders

Notulen vergaderingen van aandeelhouders

Notulen BAvA 17 Maart 2022
Notulen BAvA 28 januari 2022
Notulen AvA 26 maart 2021
Notulen AVA 13 maart 2020
Notulen AVA 15 maart 2019
Notulen BAVA 6 september 2018
Notulen AVA 16 maart 2018
Notulen AVA 12 maart 2015
Slopes
Piste 1

Rode piste

400 meter

Piste 2

Blauwe piste

400 meter

Piste 3

Blauwe piste

60 meter

Weather station
Temp outside
17
Temp inside
-5
Snow conditions
Verse sneeuw op alle pistes
Opening hours
Snowworld Landgraaf
maandag 09:00 - 22:00
dinsdag 09:00 - 22:00
woensdag 09:00 - 22:00
donderdag 09:00 - 22:00
vrijdag 09:00 - 22:00
zaterdag 09:00 - 22:00
zondag 09:00 - 22:00

Wij zijn 365 dagen per jaar geopend.

Live webcam
Piste 1