icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-people icon-speaker
Scroll downhill
Zonnepanelen LG luchtfoto

Duurzaamheid

MVO-verklaring SnowWorld N.V.

SnowWorld is zich bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken we een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en gasten.

Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe we de kwaliteit bewaken.

Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

                                                              

                                                     

Slopes
Piste 1

Rode piste

400 meter

Piste 2

Blauwe piste

400 meter

Piste 3

Blauwe piste

60 meter

Weather station
Temp outside
17
Temp inside
-5
Snow conditions
Verse sneeuw op alle pistes
Opening hours
Snowworld Landgraaf
maandag 09:00 - 22:00
dinsdag 09:00 - 22:00
woensdag 09:00 - 22:00
donderdag 09:00 - 22:00
vrijdag 09:00 - 22:00
zaterdag 09:00 - 22:00
zondag 09:00 - 22:00

Wij zijn 365 dagen per jaar geopend.

Live webcam
Piste 1