icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-people icon-speaker Google review
Scroll downhill
skien

E-mail disclaimer

Disclaimer

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.