icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-people icon-speaker

Voorwaarden winacties

Voorwaarden winacties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie-acties die door SnowWorld georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van SnowWorld.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van SnowWorld en eventuele partners waarop de winactie van toepassing is.

Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.

De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een lotingmechanisme.

De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een reactie onder het desbetreffende Facebookbericht.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van SnowWorld.

Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebookpromotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: marketing@snowworld.com of gericht zijn aan SnowWorld_NL via Facebook.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan SnowWorld.

Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie.

Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie-actie.

Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor SnowWorld.

Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

In het geval van deelname bij een leeftijd van 18 jaar en jonger is het noodzakelijk om toestemming te krijgen van een wettelijk vertegenwoordiger en moet deze vertegenwoordiger kennis hebben genomen van de voorwaarden.

Deze Facebookpromotie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.