Dividendbeleid

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 maart 2015 is het voorgestelde dividendbeleid aangenomen. Dit beleid houdt in dat SnowWorld N.V. met ingang van boekjaar 2014/2015 een dividenduitkeringspercentage (pay-out ratio) van circa 30% tot 50% van het resultaat na belastingen nastreeft. Er bestaat een mogelijkheid om een keuzedividend (cashdividend of stockdividend) voor te stellen.

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 11 maart 2016 is het dividendvoorstel over 2014/2015 goedgekeurd. Klik hier voor de inhoud en uitwerking van het goedgekeurde dividendvoorstel.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 maart 2017 is het dividendvoorstel over 2015/2016 goedgekeurd. Klik hier voor de inhoud en uitwerking van het goedgekeurde dividendvoorstel.

Gezien de strategie van SnowWorld, die de komende jaren forse investeringen vereist, heeft SnowWorld besloten haar aandeelhouders een nieuw dividendbeleid voor te leggen. Het nieuwe dividendbeleid houdt in dat voorgesteld wordt om de nettowinst in de komende jaren volledig in te houden en aan te wenden voor investeringen en financiering van de groei van SnowWorld. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is op 16 maart 2018 ingestemd met het aangepaste dividendbeleid. Hierdoor zal vanaf het boekjaar 2016/2017 het dividend gepasseerd worden en het resultaat worden toegevoegd aan de reserves.