Dividendbeleid

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 maart 2015 is het voorgestelde dividendbeleid aangenomen. Dit beleid houdt in dat SnowWorld N.V. met ingang van boekjaar 2014/2015 een dividenduitkeringspercentage (pay-out ratio) van circa 30% tot 50% van het resultaat na belastingen nastreeft. Er bestaat een mogelijkheid om een keuzedividend (cashdividend of stockdividend) voor te stellen.

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 11 maart 2016 is het dividendvoorstel over 2014/2015 goedgekeurd. Klik hier voor de inhoud en uitwerking van het goedgekeurde dividendvoorstel.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 maart 2017 is het dividendvoorstel over 2015/2016 goedgekeurd. Klik hier voor de inhoud en uitwerking van het goedgekeurde dividendvoorstel.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 maart 2018 zal een keuzedividend van € 0,40 per aandeel worden voorgesteld. De keuze zal hierbij zijn tussen € 0,40 in contanten of 1 nieuw aandeel op 21 bestaande aandelen. Het voorgestelde dividend impliceert een pay-out ratio van 40%.