Dividendbeleid

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 maart 2015 is het voorgestelde dividendbeleid aangenomen. Dit beleid houdt in dat SnowWorld N.V. met ingang van boekjaar 2014/2015 een dividenduitkeringspercentage (pay-out ratio) van circa 30% tot 50% van het resultaat na belastingen zal uitkeren. Er bestaat een mogelijkheid om een keuzedividend (cashdividend of stockdividend) voor te stellen.

Aan de op 11 maart 2016 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een keuzedividend van € 0,18 per aandeel uit te keren. Dit voorstel impliceert een pay-out ratio van 22,8%. Aan aandeelhouders wordt de keuze geboden om dit dividend in contanten of in aandelen te ontvangen. De keuze is daarbij tussen € 0,18 contant of 1 nieuw aandeel op 35 bestaande aandelen. Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 11 maart 2016 is het dividendvoorstel goedgekeurd. Klik hier voor de inhoud en uitwerking van het goedgekeurde dividendvoorstel.

Het dividendbeleid voorziet op termijn in een pay-out ratio van 30% tot 50%. Het voornemen is om volgend jaar het pay-out percentage te verhogen.