Raad van Commissarissen

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts staat zij ook het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De Raad van Commissarissen heeft momenteel de volgende leden:

  • A.J. Bakker (m/1951)
  • P. P. F. de Vries (m/1967)
  • K. Hoffman (m/1968)
  • P. Bourgeois (m/1977)
  • F. Loncin (v/1974)

Voor de curricula vitae van de commissarissen klik hier.

Klik hier om het Reglement Raad van Commissarissen in te zien.