Belangrijke stap uitbreiding SnowWorld Zoetermeer

SnowWorld heeft op 3 november 2014, vooruitlopend op de verlenging van de derde baan, een erfpachtovereenkomst getekend met de gemeente Zoetermeer. Nadat het college van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer vorige week al besloot het beeld kwaliteitsplan voor de verlengde derde baan ter inzage te leggen, is de ondertekening van de erfpachtovereenkomst een andere belangrijke stap in het vergunningen proces.

De uitbreiding van haar indoor skiresort in Zoetermeer, is voor SnowWorld een belangrijk onderdeel van de groeistrategie. Er wordt inmiddels vele jaren gewerkt aan de beoogde verlenging van de derde baan. Deze baan is nu 200 meter lang en zal naar 300 meter worden verlengd. Het concept bestemmingsplan en de concept bouwvergunning worden op dit moment ambtelijk getoetst. De verwachting is dat deze stukken nog voor het einde van het jaar ter inzage gelegd zullen worden. Dat zou betekenen dat SnowWorld in de eerste helft van 2015 over de benodigde vergunningen zal kunnen beschikken.