Beursgang

Beursgang SnowWorld

Op dinsdag 29 oktober 2013 heeft SnowWorld bekend gemaakt naar de beurs te zullen gaan.

SnowWorld heeft via een reverse listing van Fornix Biosciences N.V., een reeds aan de Amsterdamse beurs genoteerde vennootschap, haar notering verkregen. Op 10 december 2013 hebben de aandeelhouders van Fornix unaniem ingestemd met de reverse listing van SnowWorld. 

Om het eigen vermogen te versterken en schulden af te kunnen lossen is er in januari 2014 een aandelenemissie opengesteld. Met deze emissie is ruim € 6 miljoen nieuw kapitaal opgehaald. Hiermee is een deel van de vendor loan en een deel van de schuld bij ABN-AMRO afgelost waardoor er een financieel stabiele basis is ontstaan om de groeistategie vorm te gaan geven.

De groeistrategie heeft inmiddels al een eerste concrete invulling gekregen. SnowWorld heeft op 28 januari 2014 bekend gemaakt een intentieovereenkomst te hebben gesloten voor de overname van SnowPlanet Spaarnwoude.

Prospectus

Klik hier voor het door ons opgestelde en door de AFM goedgekeurde prospectus.

Klik hier voor het door ons opgestelde en door de AFM goedgekeurd supplement op het prospectus ivm de voorgenomen overname van SnowPlanet B.V.

Klik hier voor het door ons opgestelde en door de AFM goedgekeurd 2e supplement op het prospectus ivm de voorgenomen overname van SnowPlanet B.V.

Q&A met Koos Hendriks (CEO)

1. SnowWorld is naar de beurs gegaan via een Reverse Listing, hoe werkt dat?
SnowWorld heeft beursnotering verkregen via het bestaande beursfonds Fornix. Dat is nu hernoemd tot SnowWorld NV. Voor de overname zijn nieuwe aandelen uitgegeven.

2. Waarom heeft u gekozen voor een Reverse Listing?
Vanwege de snelheid. Wij zijn een efficiënt en slagvaardig bedrijf. We willen niet negen maanden de focus op beursgang hebben liggen. Snelheid is key.

3. Had u geen gewone IPO willen doen?
Deze constructie past beter bij ons. En ik ben blij dat beleggers bij de bekendmaking positief hebben gereageerd.

4. Beursgang is niet populair. Waarom wilt u wel?
Ik ben niet iemand die de gebruikelijke weg kiest. De beurs is een geweldig instituut dat mogelijkheid biedt aan bedrijven om kapitaal aan te trekken voor groei en voor beleggers om rendement te maken. In dat licht is SnowWorld erg geschikt.

5. Waarom gaat SnowWorld naar de beurs?
SnowWorld is succesvol in Nederland: we hebben jaarlijks 500.000 tevreden pistebezoekers en hebben een gezonde, winstgevende exploitatie. Maar we willen het succes graag in het buitenland reproduceren. Door middel van acquisities, of door bouw van nieuwe accommodatie, zoals beoogd in Barcelona en Parijs. Om die groei te financieren is toegang tot de kapitaalmarkt een belangrijke pré.

6. Is de huidige emissie voor de groei van Barcelona en Parijs?
De huidige emissie is om het eigen vermogen te versterken en daarmee het groeivermogen van SnowWorld te versterken. De financiering van Barcelona en Parijs zal separaat – op het moment dat daarover wordt besloten – worden geregeld.

7. Voor de uitbreiding van SnowWorld in Barcelona en Parijs is veel geld nodig. Leidt dat niet tot veel verwatering?
SnowWorld zal zich inzetten om de financiering van de beoogde expansie zo efficiënt mogelijk te regelen. Dat zal een mix zijn van vreemd vermogen (leningen) en eigen vermogen. Uitgangspunt is dat elke investering en elke uitgifte van aandelen moet leiden tot waardecreatie voor de bestaande aandeelhouders. Bovendien is Hendriks beheer grootaandeelhouder en hij zal scherp toezien dat zijn belang zo min mogelijk verwatert.

8. De koers van SnowWorld is sinds de beursgang gedaald. Waarom?
Bij het becommentariëren van koersbewegingen past de nodige voorzichtigheid. Feit is dat de koers sinds de aankondiging van de Reverse Listing van SnowWorld sterk is gestegen. De koers staat nu, na de emissie weer op het niveau van vóór de aankondiging (+/- € 8). Bij de beursgang is besloten om de aandelen samen te voegen. 25 oude aandelen zijn samengevoegd tot 1 nieuw aandeel. Dat is omdat SnowWorld een mooi, winstgevend en groeiend bedrijf is en de aandelen beneden 1 euro (de zogenaamde pennystocks) een speculatief imago hebben. Mogelijk hebben beleggers die zich op dat segment focussen hun belang afgebouwd.

9. U bouwt uw belang af, gaat u cashen?
Laat ik voorop stellen: ik ben nu en in de nieuwe situatie groot aandeelhouder van SnowWorld. Ik hoop dat nog lang te blijven. In het kader van de plaatsing zal ik een klein deel afbouwen. Dat is ook bedoeld om te zorgen dat de verhandelbaarheid van het aandeel SnowWorld goed wordt/blijft. Mijn belang is als gevolg van de emissie verwatert maar van verkoop is nu absoluut nog geen sprake.

10. SnowWorld heeft een forse schuldpositie. Is die niet te hoog?
Nee hoor. Ski-accomodaties zijn nu eenmaal kapitaalintensief. En we hebben de afgelopen jaren 4 miljoen euro per jaar afgelost. Nee hoor, onze positie is comfortabel. Bovendien, de bank is erg blij met ons en wij met de bank. (ABN)

11. Gaat SnowWorld ook dividend betalen?
Ik zie SnowWorld als een groeiaandeel, maar de verwachting is wel dat wij in de toekomst ook dividend zullen gaan betalen.

12. Hoe gaat het bedrijfsmatig en financieel met SnowWorld?
We staan er financieel sterk voor. SnowWorld haalt een EBITDA van 8,5 per jaar (boekjaar 2012/2013) en heeft de economische crisis goed weten te trotseren. Wij verwachten dat onze groeiplannen gaan bijdragen aan een hogere omzetten en een betere winstgevendheid.

13. Waarom is SnowWorld aantrekkelijk voor beleggers?
Wij zijn actief in een aantrekkelijke markt, namelijk vrije tijd. SnowWorld heeft uitstekende groeikansen en genereert hoge kasstromen. Dat zijn zaken die voor beleggers interessant kunnen zijn. Maar iedereen moet zelf zijn beslissingen nemen, natuurlijk.